Dẫu phải đối đầu trực diện với hai đối thủ nặng kí như The King: Eternal Monarch (Quân Vương Bất Diệt) hay The World of the Married (Thế Giới Hôn Nhân), thế nhưng hai tập đầu tiên của When My Love...